Měření dřeva

CO JE TO METR (PALIVOVÉHO) DŘEVA?

Palivové dřevo se většinou měří v prostorových mírách.

Základní jednotka dříví je 1 m3 = plnometr (Plm) (kubík dřeva) představující krychli o hraně 1x1x1

Plnometr Plm metr zcela plnou dřevní hmoty. V této formě (jednotce) se palivové dřevo nedodává, protože je to nemožné. V těchto jednotkách se prodává surová kulatina.


Častěji se setkáváme s jednotkou prostorový metr rovnaný (Prmr), což je prostor s rozměry

Prostorový metr rovnaný Prmr 1x1x1m, ve kterém jsou vyskládaná jednotlivá polena či štípané dřevo. Skládání je časově poměrně náročné, což je nutné promítnout do ceny takto dodávaného palivového dříví.


Jednotka, kterou používáme pro měření dodávaného množství palivového dřeva je prostorový

Prostorový metr sypaný Prms metr sypaný (Prms), což je neurovnaný, volně dřevem nasypaný prostor s rozměry 1x1x1m. Proč nejčastěji dodáváme palivové dřevo v jednotce prostorového metru sypaného? Náhodné sypání palivového dříví je spravedlivé a především levné, takže není nutno do cen dřeva připočítávat nákladnou, časově náročnou lidskou práci při skládání dřeva.